O meni

Računalniško svetovanje, Lovro Korenč s.p.

Svetovanje o računalniških napravah in programih, upravljanju računalniških naprav in sistemov, obdelavi podatkov in s tem povezanih dejavnosti. Nudim storitve povezane z izdajanjem knjig ter pripravo na tisk in objavo. Vse vrste vizualizacij prostorskih podatkov in izdelava interaktivnih vsebin.

Strokovno zanimanje sem usmeril v GIS (Geographic Information Systems) okolje in orodja, s katerimi delujem na področju inventarizacije, analize in upravljanja z naravno in kulturno dediščino, kulturnimi krajinami, naravnimi in človeškimi viri... Pravzaprav se z veseljem spopadem z vsakim izzivom pri delu z informacijami, ki imajo prostorsko komponento.


Izdelki:

Kartografija, vse vrste zemljevidov
Prostorske sheme, Skice
Spletne interaktivne karte
3D vizualizacije
Zbirke prostorskih podatkov
Predloge za pomoč pri prostorskem načrtovanju

Storitve:

Svetovanje o GIS programski opremi in njeni uporabi
Strategije za izgradnjo zbirk prostorskih podatkov
Pomoč pri uporabi GIS orodij
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Obdelava podatkov


Spretnosti pri uporabi programske opreme:

Odlično poznavanje:
- MS Windows OS
- MS Office
- QGIS
- Global Mapper

Dobro poznavanje:
- ESRI ArcGIS
- Ostala odprtokodna orodja za GIS okolje
- Orodja za spletno streženje GIS informacij (PostGIS, Mapserver, OpenLayers, Leaflet)
- Autodesk AutoCAD
- Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign
- programiranje in urejanje v jezikih HTML, JavaScript, Python


Izobrazba:

2006 - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za krajinsko arhitekturo

2002 - 2006 Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Vegova 4, Ljubljana
Tehniška gimnazija


Vse fotografije, zemljevidi, vizualizacije, zbirke podatkov in drugi izdelki na spletni strani so avtorsko delo, vse pravice pridržane. ©Lovro Korenč

O meni ...