spomenik ruskim vojnim ujetnikom v bližini Kalc

Po poteh ruskih vojnih ujetnikov

predlog za strategijo razvoja turizma, varovanja in predstavitve kulturne in tehnične dediščine

V zaledju soške fronte najdemo kar nekaj zanimivih ostankov iz tega obdobja. Eden izmed njih so ostanki trase železniške proge, ki jo je naša takratna država gradila za potrebe logistike na fronti. Ti objekti se danes ponujajo za vključitev v izobraževalno in turistično ponudbo okolice.

Idejna zasnova je izdelana z namenom iskanja možnih rešitev za zavarovanje, ohranitev in primerno predstavitev materialnih in nematerialni ostankov iz tega obdobja.

Na spodnji povezavi sta dostopna idejna zasnova in vmesna predstavitev, oba dokumenta sta bila posredovana občini Idrija, kjer so ju uporabili pri postopkih prostorskega načrtovanja in strategije razvoja.


zemljevid ostankov na podlagi lastnih meritev in raziskav