Ena od verzij karte za tisk. Povezava na brošuro s primerom karte za tisk.

Slovenske vinorodne dežele

Interaktivna karta slovenskih vinorodnih okolišev, spletna aplikacija, orodje za oglaševanje

Za potrebe izobraževanja sem izdelal zemljevid vinorodnih okolišev Slovenije, saj med obstoječimi nisem našel zadovoljivega. Že od začetka sta nastajali dve verziji: statična za tisk (slika zgoraj) in dinamična, interaktivna spletna karta (slike zaslona spodaj), kjer je mogoče vinogradniško krajino raziskovati do zadnje podrobnosti. Na zgornji povezavi je dostopna brošura v angleškem jeziku namenjena spoznavanju s slovensko vinogradniško krajino. Ta prispevek pa je namenjen opisu nastanka interaktivnega spletnega zemljevida in možnosti, ki jih ponuja.


Meje vinorodnih okolišev sem izrisal na podlagi uradnih določil za označevanje vina (Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT).), kjer je potek meje posameznih območij opisan v besedilu. Nato sem dodal sloj območij z parcelami vinogradov, ki sem ga dobil iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zbirke podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdane v letu 2017. Ta sloj zelo lepo prikaže prostorsko razporeditev vinogradništva, v teh strukturah v prostoru lahko opazimo geografske in kulturne vzorce ter značilnosti posameznih območij, kot tudi celotnih okolišev.


Nato sem zasnoval dodatno zbirko podatkov o pridelovalcih vina, ki lahko služi kot orodje za samopromocijo vinarjev in vinogradnikov. Povprečen slovenski pridelovalec vina namreč obdeluje manj kot 1 ha vinogradov, tradicionalno je v Sloveniji najbolj pogosto družinsko vinogradništvo, večinoma kot dopolnilna dejavnost. Skozi zgodovino so se pojavljala tudi večja posestva v lasti fevdalnih in cerkvenih oblastnikov, v 20. stoletju so to vlogo opravljale velike državne zadruge, v zadnjem času pa se smernice v vzgoji in prodaji vina vračajo k postopkom in proizvodom, pri katerih je poudarek na kakovosti, izvirnosti in sledljivosti. Tu je slovenski proizvajalec v prednosti, težava pa nastane, ko pride do prodaje izdelka. Njegov proizvodni potencial je zaradi opisane strukture vinogradništva omejen, ima tudi večjo konkurenco v sosednjih ponudnikih. Moj izdelk ponuja predstavitev malih vinogradnikov in vinarjev na enem mestu, en trg in eno oglaševalsko tablo za celotno Slovenijo. Uporabnik oziroma potencialna stranka ima pogled na vinsko krajino Slovenije ter lahko na podlagi osnovnih informacij o okoliših, vinogradnikih in njihovih vinogradih sam raziskuje in izbira med različnimi ponudniki.